Gemeente Monster. Omvattende Monster, Poeldijk, Kwinsheul en Ter Heyde.

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Monster

Jaar: 1952
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja