Gemeente Ooststellingwerf

Prijs:15.00EUR
Plaats:

Oosterwolde

Jaar: 1930
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja