Laatste toevoegingen

Hier vindt u de laatste toevoegingen per 12 April 2021

Type links boven bij "zoeken" plaats of de naam van de onderneming in en U ziet het oude effect.

Klik 2x op de foto voor vergroting.

Deze keer o.a heel veel bekende "namen":

 

SPECIUM:

Amsterdamsche Scheepsverband

Bananen Import Maatschappij

Beurs-Expres

Becht en Dyserinck

Beiersch Bierbrouwerij 'De Amstel" (niet uitgegeven)

Bijenkorf

Bloksma

Boskalis

Bouwonderneming "Jordaan"

Brocades

Calve

Ceteco

Chemische Fabriek Naarden

Chemische Fabriek Kampen

De Centrale: Arbeiders- Verzekeringsbank

De Maasstad: Alg. Verzekerings Ma.

De Vereenigde Blikfabrieken

Duyvis

De Naamplaat

Doetinchemsche IJzergieterij

DRU

Econosto

Eriks

Eternit

Geveke

GTI

Gouda-Apollo

HES

Holec

Hoogovens

Intereffekt

IHC

Kannenbier Maatschappij

Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente; t.b.v. begraafplaats Assendelft

Inventum

De Laval Stoomturbine

Lettergieterij amsterdam

Lips en Gispen

Lood- en Zinkpletterijen

Lips Brandkasten

Metaalunie

Naeff

Nedap

Netam

Newtron

NKF

Norit

Nutricia

Philips

Polynorm

Preotoria Hypotheek- Maatschappij

Prudentia

Roomboterfabriek "De Vooruitgang" te Woudenberg

Rubber Cultuur Maatschappij

SKF

Starlift

Schiedamsche Kunstsmederij en Machinefabriek vh GJ Vincent

Steenbrekerij Holland

W.J. Stokvis

Stork

Text-lite

Thomassen & Drijver

Twijnstra en Gudde

Ubbink

van Herwaarden

Verenigde Plasticfabrieken

Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten.

Verkade

Vroom en Dreesman

West Java Thee Cultuur

Wilton Fijenoord Bronswerk

Zout- en Mozaïkfabriek IJmuiden

 

GELDIGE OBLIGATIES...................

 

Stadt Haarlem:  "Weeskamer" obligatie 1819 100 gulden geldige coupons tot 2015.

Stadt Haarlem:  "Voor den Armen" obligatie  200 gulden 2.5% jaar 1805 met coupons tot 2023 !!

Stadt Haarlem:  "voor den Armen" obligatie 1000 gulden 2.5% jaar 1770 helaas zonder Talon en coupons.

 

 

Gelopen OUDE EFFECTEN.

Armenkassen en Pieuse Gestichten. Amsterdam 1815. kapitaal 14.200 gulden.Nooit eerder gezien.

Armenkassen en pieuse Gestichten. amsterdam 1815. Kapitaal 1200 gulden. Nooit eerder gezien.

Bataviasche Volks- en Stads- Apotheek. Batavia 1899

Herverzekering- Ma. "Cosmopolis" Amsterdam 1903

Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij. Rotterdam 2 verschillende. Zeer DEKO.

Credietvereeniging 'De Hanzebank'  te 's-Hertogenbosch. 1918

cultuur- maatschappij "Tjogo" Amsterdam 1899

Koninklijke Ned. Wapenfabriek Edouard De Beaumont. Amsterdam 1920 slechts 2 bekend. dus zeer zeldzaam.

Nationale Lloyd. maatschappij van Verzekering en Herverzekering. amsterdam/Rotterdam 1927

Sajetfabriek en breierij J. Parmentier & Zonen. Leiden 1921

Cultuur Ma. Papandajan. Batavia 1917

Ma. van aankoop en levering "Onderlinge Hulp". Batavia 1888.

Melkproductenfabriek "De Meyerij". Eindhoven 1928

Assurantieconcern Stad Rotterdam.

Indische Handels Compagnie. Batavia 1920

Romaniet Fabriek. Batavia 1913

Berliner Engros & Import Haus. Amsterdam 1913.

Ma. tot expl. van Suikerfabrieken "Phaiton en Olean". Rotterdam 1935

Nederlandsche staatsleening 1937 met TREIN afbeelding. 's-Gravenhage

Geoctroyeerde Vereening in de Krimpenrewaard. Amsterdam 1803 !!!!

Mangaan Erts Ma. "Nassau" 's-Gravenhage 1911. 's-Gravenhage 1949

Zuid Amerikaansche Oliefabrieken. Amsterdam 1918 en 1920. 2 verschillende.

Prauwenveer Kalimas. Soerabaia 1910.

Ma. tot expl. van Staatsspoorwegen. Utrecht 1891. Zeldzaam.

Lederfabriek "De Molen" Tilburg 1973.

Stoomvisscherij Ma. Maasmond. IJmuiden 1930

Brand-waarborg-Ma. "Nederlandsch Indie". Batavia 1863.

Donau Hypotheekbank. 's-Gravenhage 1915.

Assam Thee-Onderneming "Bodjong Terong". Amsterdam 1911

Ned. Ma. voor Overzeehandel. 's-Gravenhage 1920

Interfund. Rotterdam 1976. Prachtig aandeel met foto van het Nedlloyd gebouw.

Firma A.j. Bronswijk. Oostburg 1930.

Mijnbouw-Maatschappij Tambang Salida. Amsterdam 1887

Rijn-Schelde-Verolme. Rotterdam 1971.

Van de Kuy & van der Ree's Machinefabrieken en scheepswerf. Obligatie. Zeldzaam.

Nederlandsche Tramwegmaatschappij. 4 verschillende. Heerenveen.

Ma. tot Expl. van Staalwaterbronnen. Haarlem 1898.

W.van Driel's Stoomboot en Transportondernemingen. Rotterdam 1940

Phoenix Rijwielenfabriek. Leeuwarden 1951

Machinefabriek  Kalimas-Amsterdam. Amsterdam 1914

Salamander. Amsterdam 1856

Exploratie- en Mijnbouw Ma. kwandang-Soemalata. Amsterdam 1905/1904  2 verschillende.

Nederlandsche Gasunie. Groningen 1970

Nationale Boeren Handels Vereeniging. Pretoria 1884