Oude effecten onder de 10,=

Zeer scherp geprijsde oude effecten.

Van deze oude effecten zijn ook foto's beschikbaar.

Van een aantal van deze oude effecten zijn er meerdere beschikbaar

 

 

Alles in de kwaliteit EF of VF

Oude effecten ter inzage na afspraak 06-43077998

 

Amsterdam Amsterdam Balata Compagny Aandeel 500 1911 7 euro
Amsterdam Alg. Petroleum Compagny Aandeel 125 1913 6 euro
Amsterdam Alg. Petroleum Compagny Winst/A 1913 6 euro
Amsterdam Assurantie Bel.Ma.Wilhelmina 10xObl. 1000 1981 7 euro
Amsterdam Bertels Oliefabrieken Aandeel 1000 1960 9 euro
Amsterdam Beleggingsfonds Hartogensis BvInschr. 1977 6 euro
Amsterdam Beurs-Expres Obligatie 100 1971 9 euro
Amsterdam Bonds Inkoop- en Prod.Ma Aandeel 250 1920 9 euro
Amsterdam BOZ 10xObli 100 1971 5 euro
Amsterdam Cultuur Ma. Soeban Ajam Aandeel 1000 1926 6 euro
Amsterdam Alg. Petroleum Compagny Winst/A 1913 9 euro
Amsterdam Cultuur Ma. Ngredjo Aandeel 1000 1926 7 euro
Amsterdam De Bahia Suikerfabrieken Aandeel 240 1905 8 euro
Amsterdam Deli Spoorweg Ma. Aandeel 1000 1937 9 euro
Amsterdam Denver & Rio Grande spoorw. Certific. 1000 1923 8 euro
Amsterdam Holl.draad- en kabelf. Draka winstd.O 100 1944 8 euro
Amsterdam Eerste Ned-Transv.goudmijn Aandeel 12 1889 9 euro
Amsterdam Golubovecer Cert. 200 1899 6 euro
Amsterdam Gebr.Prins Optische Magaz. Aandeel 1000 1958 6 euro
Amsterdam Holl.Transatlant.Handelsver. Aandeel 1000 1917 8 euro
Amsterdam Holland Bank Aandeel 500 1896 6 euro
Amsterdam Holl. Bodenkredietbank Pref.Aand 15 1904 6 euro
Amsterdam Houthandel vh Altus & Co Aand/over winst 1925 6 euro
Amsterdam Houtbelegging Aandeel 1000 1960 6 euro
Amsterdam Indische Teak- en Hardhout Aandeel 500 1914 6 euro
Amsterdam Internat. Verkeers Bureau Obligatie 1000 1922 9 euro
Amsterdam Java Petroleum Maatschappij Opr.Aand 1896 9 euro
Amsterdam Javasche bosch-Expl.Ma Aandeel 1000 1956 6 euro
Amsterdam Kampar-Sumatra Goud ma. Aandeel 1000 1926 9 euro
Amsterdam Kon. Ned. Textiel Unie Aandeel 1000 1967 6 euro
Amsterdam Koninklijke Hollandsche Lloyd Aandeel 5 1932 7 euro
Amsterdam Koninklijke Hollandsche Lloyd Aandeel 12.50 1932 7 euro
Amsterdam Koninklijke Hollandsche Lloyd WB 1925 7 euro
Amsterdam Linkungan Borneo Rubber Ma Aandeel 150 1954 7 euro
Amsterdam Ma. Onroerende Goed.Spanje Aandeel 250 1972 7 euro
Amsterdam Ma.tot Expl.cultuur E.Moorm CPWaand 1000 1921 6 euro
Amsterdam Ma.tot Expl.Cultuur E.Moorm Bvd 1921 4 euro
Amsterdam Mijnbouw Ma. siloenkang Aandeel 100 1909 8 euro
Amsterdam Ned-Ind. Rubber en Hevea Aandeel 25 1910 9 euro
Amsterdam Ned. Surinaamsche Goud.Ma Aandeel 100 1907 8 euro
Amsterdam Ned.Zuid-Afrik.Stoomvaart Aandeel 1000 1920 9 euro
Amsterdam Ned. Ma. Zekerh.Ambtenaren Aandeel 1000 1901 7 euro
Amsterdam Ned. Ma. Zekerh.Ambtenaren Aandeel 800 1907 9 euro
Amsterdam NBM Aandeel 100 1962 4 euro
Amsterdam Bad- en Zweminr.Het sportf. Aandeel 10 1936 6 euro
Amsterdam Petroleum-Ma Moesi IIir Opr.aand 1901 6 euro
Amsterdam Peudawa Petroleum Ma. Aandeel 500 1912 9 euro
Amsterdam Regenkleedingindustrie RIA Aandeel 1000 1959 4 euro
Amsterdam Suikercultuur maatschappij W-Aand. 1909 9 euro
Amsterdam Suikerfabriek Tjewen Lestari Warrant 1951 9 euro
Amsterdam Stichting cjv Boekhandel Schuldb. 25 1982 6 euro