Uitgevers-Maatschappij "Elsevier"

Prijs:24.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1881
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja