Westlandsche Stoomfabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen

Prijs:25.00EUR
Plaats: Loosduinen
Jaar: 1897
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja