B.L.G. Schoonheyt Distilleerderij "De Moriaan"

Prijs:24.00EUR
Plaats: RoosendaaL
Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja