Navi-Hout Maatschappij gevestigd en Kantoorhoudende te 's-Gravenhage

Prijs:24.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1927
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja