Hollandsche Vrachtvaart-Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee