Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1869
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja