Vereenigde Conservenfabrieken

Prijs:12.00EUR
Plaats: Princenhage
Jaar: 1917
Soort: Cum.pref Aand
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja