Zeepfabriek "De Klok" voorheen firma J.L van Apeldoorn & Hzn

mijn verzameling
Plaats: Terneuzen
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 500gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specium