Nederlandsche Protestantenbond

mijn verzameling
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1923
Soort:

Geldleening

Coupure: 25 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

t.b.v. uitbreiding kerkruimte