Internationale Hypotheek Bank

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1909
Soort:

Opr.bewijs

Coupure: 1/600 deel
Kwalieit: EF
Coupons:

ja