Nederlandsche Tramweg-Maatschappij

Prijs:9.50EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1896
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Eerste serie