Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1911
Soort: Aandeel........A
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja