Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1873
Soort: Aandeel........A
Coupure: 240 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja