Waterschap "Eernewoude", Gemeente Tietjerksteradeel & Smallingerland

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Eernewoude

Jaar: 1938
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja