Noorsche Gasmaatschappij gevestigd te 's- Gravenhage

Prijs:28.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1914
Soort: Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja