Maatschappij tot Exploitatie van Staalwaterbronnen

Prijs:12.00EUR
Plaats: Haarlem
Jaar: 1898
Soort:

obligatie

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

Ja