Zuid-Amerikaansche Oliefabrieken

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1920
Soort:

6% pref.aand.

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: ten name van firma T Duyvis Jzn