Assam Thee-Onderneming "Bodjong Terong"

Prijs:22.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1911
Soort:

aandeel

Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja