Romaniet-Fabriek

Prijs:12.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1913
Soort:

Aandeel

Coupure:

500 gulden

Kwalieit: EF
Coupons:

ja