Cooperatieve Meelfabrieken Der Hanze

Prijs:35.00EUR
Plaats:  Tilburg
Jaar:  1933
Soort:  Aandeel
Coupure:  100 gulden
Kwalieit:  VF
Coupons: nee