Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1927
Soort: Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: nee