Roomboterfabriek "De Vooruitgang"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Woudenberg
Jaar: 1952
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium