Roomboterfabriek "De Vooruitgang"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Woudenberg
Jaar: 1961
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium