Internationale Hypotheek Bank

mijn verzamelgebied
Plaats:

Apeldoorn 

Jaar: 1916
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja