Bank voor Nederlandsche Gemeenten

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1967
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium