Vereniging "Nederduitsch Hervormd Diaconessenhuis"

mijn verzameling
Plaats: Arnhem
Jaar: 1956
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium