Vereeniging Bijzondere Protestantsche Bewaarschool

Prijs:16.00EUR
Plaats: Heemstede
Jaar: 1944
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium