Zuider Stoomtramweg Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1913
Soort: Aandeel
Coupure:

250 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  Tweede uitgifte