Provincie Holland

n.t.k
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1797
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee