De Vereenigde Sportfondsenbaden

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1944
Soort: Aandeel
Coupure: 10 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja