Anglo= Dutch= Mining Compagny

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1874
Soort: Aandeel
Coupure: 1200 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja