Transvalia Land- Exploratie & Mijn-Maatschappij te Pretoria

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1890
Soort: Certificaat
Coupure: 600 gulden
Kwalieit: F
Coupons:

ja