Electr. Smederij en Constructie-Werkplaatsen voorheen G.P Dikotter

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja