De Hollandsche Voorschotbank

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Haarlem

Jaar: 1909
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee