Internationale Gas-Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1919
Soort: Pref aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja