Beetwortel-Suikerfabriek Jäger & Co

Prijs:24.00EUR
Plaats:

Roosendaal

Jaar: 1898
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium