Confederatie Nederlandsche Vereeniging tot Bereiding van Melkproducten

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Delfshaven

Jaar: 1894
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: ja