Bank Associatie. Wertheim & Compertz 1834 en Credietvereeniging 1853

Prijs:38.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1922
Soort: Aandeel - E
Coupure: 300 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee