Cultuur Maatschappij "Tjipoenegara"

Prijs:6.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja