Phoenix Rijwielenfabriek Alb. Schootstra

Prijs:18.00EUR

Plaats:

Leeuwarden

Jaar: 19..
Soort:

Aandeel

Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Blanco