Tilburgsche Crediet- & Effectenbank

Prijs:45.00EUR
Plaats: Tilburg
Jaar: 1920
Soort: 3% Pr-Obligatie
Coupure: 10 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja