Societeit "De Overeenstemming"

Prijs:45.00EUR
Plaats: ?
Jaar: 1919
Soort: Rentel. Aandeel
Coupure: 10 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee