Holland-Noord Amerika Hypotheekbank

Prijs:12.00EUR
Plaats: Gorinchem
Jaar: 1916
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee