Credietbank voor Nederland

Prijs:25.00EUR
Plaats:

Leiden

Jaar: 1910
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons: nee