Russische Fondsen in Bank Assignatien 6 per cents

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1825
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 roebles
Kwalieit: EF/VF
Coupons: ja