Russische Fondsen in Assignaten 6 per cent Russ. Keizerrijk

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1824
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 roebles
Kwalieit: EF/VF
Coupons: ja